2013.08.14.

Tankönyvárusítás 2013

Kedves Szülők!

 A tankönyveket 2013. szeptember 2-án, az első tanítási napon kapják meg a gyerekek.

A tankönyvcsomagot az a tanuló veheti át, aki a tankönyvcsomag befizetését igazoló csekkszelvényt, illetve az ingyenességet igazoló /érvényes/ okiratát bemutatta a titkárságon.

A normatív kedvezményhez /ingyenességhez/szükséges iratok:

Ha a tanuló                                                                          szükséges irat 

Három és több gyermekes családban él  Családi pótlék kifizetéséről szóló igazolás     és  a Magyar Államkincstár (MÁK) hatósági          bizonyítványa családi pótlék folyósításáról.
Tartósan beteg Családi pótlék kifizetéséről szóló igazolás és orvosi szakvélemény.
Rendszeres gyermekvédelmi  támogatásban részesül Szeptemberben is érvényes önkormányzati határozat.

A csekkszelvényt és az ingyenességet igazoló iratokat a titkárságon kell bemutatni

augusztus 26-tól 29-ig  8-tól 15-30-ig. 

 Aki az ingyenességet igazoló érvényes iratát már leadta,  annak nem szükséges újból bemutatni.

Az első évfolyamon minden diák ingyen kapja a tankönyvet, rájuk ez nem vonatkozik.

A tankönyvcsomag befizethető egyes postahivatalokban beiskolázási utalvánnyal is.