2021.03.02.

Bemutatkozunk 2024.

Tisztelt Szülők!

Iskolánk német nemzetiségi általános iskola. Körzetünkből és körzethatáron kívülről is jelentkezhet hozzánk mindenki, ha szeretné, hogy gyermeke egy családias iskolában színvonalas német nyelvoktatásban és nemzetiségi oktatásban részesüljön. Iskolánk bemutatkozása a 2023-24-as tanévben az alábbi időpontokban történik:

Nov. 10. 17.00 Katolikus templom Márton napi felvonulás

November 8. Bemutatkozó szülői értekezlet

November nov. 22.  első, második óra Nyílt nap

November 24. Őszköszöntő ovi-suli buli

Február 22. Télbúcsúztató ovi-suli buli

Március 20. első második óra Nyílt nap

Március 27.  16.30 Tavaszköszöntő ovi-suli buli

Ovi-suli buli rendezvényeinket gyermekeikkel együtt várjuk Önöket!

Leendő elsős tanítóinkat megismerhetik ezeken a rendezvényeken. Iskolánk életét bemutató kisfilmünket a lap alján tekinthetik meg.

A beiratkozás dokumentumait elektronikus formában is kitölthetik. A felület megnyitásáról az óvodákban is tájékoztatják Önöket.

Beiratkozásra személyesen is van lehetőség, illetve a dokumentumokat be kell majd mutatniuk.

Ennek időpontja

2024. április 18-19-én lesz.

Köszönjük az érdeklődést, várjuk Önöket szeretettel!

Balog Ilona Katalin

intézményvezető

 

 

Tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratása a 2023/2024-as tanévre:

Az a gyermek, aki abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. (Nkt. 45.§(2))

Nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles, ha

 • menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad
  mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja, jogerősen Magyarországon tartózkodik,
 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy
  letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

Magyar állampolgárságú tanköteles tanuló, amennyiben külföldön kívánja folytatni tanulmányait, be kell jelentenie az Oktatási Hivatalnak.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Amire feltétlenül szükség lesz a gyermekre vonatkozóan:

 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • adókártya
 • TAJ kártya
 • Szakértői vélemény BTMN, SNI esetén

Nyilatkozattétel a törvényes képviselő vagy gyám esetén:

 • törvényes képviselet
 • életvitelszerű ottlakás
 • Etika/Hittan tantárgyra vonatkozó kérelem

Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani. Az ügyintézés gyorsítása érdekében a dokumentumokat előre kitölthetik, ehhez az üres nyomtatványokat letölthetik a “Beiratkozás” menüpontból.

A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt. (Nkt. 50.§(1))

Videó az iskoláról: