2019.02.04.

Beköszöntő

Ahol minden a gyerekekről szól…

A Pomázi Német Nemzetiségi Általános iskola intézményvezetőjeként szeretettel köszöntöm Önöket honlapunkon. Engedjék meg, hogy pár szóban bemutassam Önöknek intézményünket, illetve vezetői elképzeléseimet!

Több mint 20 éve pomázi lakos vagyok és azóta, ahogy a három gyermekem óvodába került, ebben az iskolában dolgozom. Nagyon szeretek tanítani, de néhány évvel ezelőtt egyértelművé vált számomra, hogy az iskolának megújulásra van szüksége, át kell vezetni a 21. századba. Megvannak hagyományaink, van egy stabil, ütőképes pedagógus csapat, de a megváltozott világgal az iskolának is lépést kell tartania. Csak így tudjuk a gyerekeket felkészíteni a jövőre. „Tradíció és innováció” címmel adtam be pályázatomat (a Dokumentumoknál olvasható), amiben megfogalmaztam egy nemzeti, nemzetiségi múlt- és hagyománytisztelő, de módszereiben modern és 21. századi iskola képét, ahol minden a gyerekek fejlődéséről szól. Örömmel tölt el, hogy a visszajelzések alapján nagyon sokan hozzám hasonlóan gondolkoznak és intézményünk egyre népszerűbb.

Célunk, hogy a nálunk szerzett tudással gyermekeinknek segítsünk eligazodni a világban, tehát használható tudást kapjanak.

Iskolánk legfontosabb küldetése a nemzetiségi hagyományok ápolása, illetve az ehhez kapcsolódó emelt szintű német nyelvoktatás. Szeretnénk, ha diákjaink közül a lehető legtöbben nemzetközi nyelvvizsgával (DSD1 – A2, B1) kerülhetnének ki az iskolából. Kommunikáció orientáltság, hatékonyság, játékosság – a kulcsszavak. A német nyelv nagy előnye, hogy első idegen nyelvként olyan tudásra tehetnek szert tanulóink, ami után a második nyelv, 4. osztálytól az angol, szinte rájuk ragad, míg fordítva ez nem biztos, hogy így van. Ezen a területen kiemelt partnerünkkel, a Német Nemzetiségi Önkormányzattal tevékenykedünk együtt.

Hétköznapjaink családias légkörben telnek. Nálunk mindenki ismer mindenkit, nyugalom és szeretet honol az épület falai között, és mindenki jól érzi magát. Véleményem szerint éppen ez a legfontosabb a tanulási folyamatban, mint minden emberi cselekvésben, hogy örömmel tegyük. Fontos az, hogy a gyerekek érezzék, az iskolában minden értük van, de ezért nekik is tenniük kell. Nemcsak jogaik vannak, hanem kötelességeik is. És nem csak nekik vannak jogaik, hanem a másik iskolapolgárnak is, legyen az diák, tanár, takarító néni. Ha mégis adódik konfliktus, igyekszünk az erőszakmentes kommunikáció eszközeivel megoldani.

Pedagógia hitvallásom mottójaként a Goethének tulajdonított sorokat szoktam idézni, minden tanítóra kiterjesztve: „Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel.“  Azaz két dolgot kell adnunk gyermekeinknek: gyökereket és szárnyakat. Egyfelől tanítsuk meg őket a nemzeti és a nemzetiségi múlt ismeretére és tiszteletére, hagyományaink ápolására, szerettessük meg velük szűkebb és tágabb hazájukat, biztosítsuk számukra a családi békét és a meghitt otthont. Másfelől fejlesszük kreativitásukat és önállóságukat, mutassuk meg nekik a tehetség kibontakoztatásának szépségét, teremtsük meg a lehetőségét annak, hogy megtalálják saját helyüket a világban, hogy megvalósítva álmaikat visszatérhessenek gyökereikhez. Ehhez a hagyományos módszerek mellett alkalmazzuk a modern pedagógia eszközeit is, mert ezek gyakran jobban megfelelnek a 21. század „Z illetve α generációjának.” Egyre hansúlyosabban jelennek meg a kompetencia alapú oktatás, a kooperatív technikák, a tevékenység alapú élménypedagógia módszerei. Egyre határozottabb lépéseket teszünk a digitális pedagógia útján is.

Célunk, hogy minden nap tegyünk egy kis darabkát ahhoz a mozaikképhez, amely megmutatja, milyen csodálatosan működik a világ. Ehhez a megismeréshez elengedhetetlen a természettudományok hangsúlyos oktatása. A 2017/18-as tanévben felavattuk Tesla-termünket, mellyel természettudományos oktatásunkat kívánjuk erősíteni. Felismertük, hogy egy modern iskolában fokozottan oda kell figyelni erre a területre. Az új szaktanterem megadja a gyerekeknek a felfedező tanulás örömét, lehetővé teszi, hogy szemléltetve, kipróbálva kerüljenek kapcsolatba a tudománnyal. A természettudományok terén legaktívabb tanuló minden évben megkapja a Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat által alapított Tesla-díjat.

Informatika szaktantermünk jól felszerelt, oktatásunkba szeretnék bevezetni az ECDL vizsga részterületei megszerzésének lehetőségét.

A használható tudás megszerzésé érdekében más területeket is bevonunk az oktatásba. Iskolakertünkben veteményest alakítottunk ki, így tavasszal saláta és hagyma terem nálunk. Kemencét építtettünk, hogy végig követhessék a gyerekek, hogyan lesz a búzaszemből kenyér. A felső tagozatosok technika órán aktívan részt vesznek az iskolaépület és az iskolakert karbantartási munkálataiban. Megtanulják ezzel a munka értékét és szépségét.

Ezen a ponton kapcsolódhatunk másik fontos elvünkhöz, a környezettudatos szemlélet kialakításához. Szeretnénk tanulóinkban kialakítani és erősíteni a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettséget. Kívánatos a hétköznapok minden mozzanatával ezt a szemléletet támogatni.

Az egészséges fejlődéshez elengedhetetlen a természetközeli, mozgással teli életmódra nevelés. A mindennapos testnevelésen, a fenntartó által szervezett úszásoktatáson és a tömegsportokon kívül iskolánkban külön úszásoktatás áll a gyerekek rendelkezésére. A sportolási lehetőségeket a város legnagyobb tornacsarnokának, és az iskolai sportudvar felújításával a jövőben tovább szeretnénk bővíteni.

Balog Ilona Katalin

         intézményvezető