2012.02.02.

Dolgozóink

Név

Végzettség

Elérhetőség

Alvincz Anett

német nemzetiségi tanár, tanító, német néptánc oktató, szakvizsgázott közoktatás vezető pedagógus- igazgatóhelyettes

alvincz.anett@pomazinemet.hu

Arany Zsuzsanna

tanító

arany.zsuzsanna@pomazinemet.hu

Balog Ilona Katalin

német nemzetiségi tanító és tanár, magyar nyelv és irodalom tanár, szakvizsgázott közoktatás vezető, nemzetiségi szaktanácsadó, pedagógus- igazgató

balog.ilona.katalin@pomazinemet.hu

Berentei Tibor Ferencné

tanító, szakvizsgázott fejlesztő pedagógus

berentei.tibor.ferencne@pomazinemet.hu

Berta Viktória

tanító

 

Csanádiné Molnár Ágnes

 

csanadine.molnar.agnes

Domnánovits Zsuzsanna

tanító

 

Erdeiné Molnár Eszter Petronella

történelem- szakos tanár, fejlesztő pedagógus

molnar.eszter@pomazinemet.hu

Gácsi Andrea

testnevelés-, biológia-, etika szakos tanár, szakvizsgázott közoktatás vezető pedagógus- a DÖK patronáló tanára, az öko- munkaközösség vezetője

gacsi.andrea@pomazinemet.hu

Gerberné Mészáros Katalin

német nemzetiségi tanító

gerberne.meszaros.katalin@pomazinemet.hu

Horváth Monika

tanító

 

Litva Kinga

angol szakos tanár, az iskolai könyvtár vezetője

litva.kinga@pomazinemet.hu

Magyarné Széchenyi Judit

tanító

magyarne.szechenyi.judit@pomazinemet.hu

Márton Erika

tanító

 

Mesics Zsuzsanna

magyar-, történelem szakos tanár

mesics.zsuzsanna@pomazinemet.hu

Miskolczi András György

tanító, testnevelés speciális ismeretkörrel

miskolczi.andras.gyorgy@pomazinemet.hu

Murvai- Kiss Andrea

tanító

murvai-kiss.andrea@pomazinemet.hu

Múzs Izabel

német nyelv tanár

muzs.isabel@pomazinemet.hu

Polyák Mária Antónia

német-, matematika-, földrajz-, német néptánc szakos tanár- a német munkaközösség vezetője

polyak.maria.antonia@pomazinemet.hu

Rabné Szabó Éva

tanító, napközis

 

Tóth Beáta

matematika-, informatika-, technika szakos tanár, szakvizsgázott közoktatás vezető pedagógus- a felsős munkaközösség vezetője

toth.beata@pomazinemet.hu

 Warga Ildikó

tanító, fejlesztő pedagógus

warga.szasz.ildiko@pomazinemet.hu

Óraadók:

 

 

Galántai Csaba

fizika

 

Leidingerné Fodor Mária

tanító, német nyelv

 

 

 

Szabó Éva

rajz

 

A pedagógiai munkát közvetlenül segítők:

 

 

Fülöpné Holovits Szilvia

iskolatitkár

titkarsag@pomazinemet.hu

Bisztricsány Gábor László

rendszergazda

rendszergazda@pomazinemet.hu

Lami Krisztina

iskolapszichológus

 

Sosity Regina

pedagógiai asszisztens

sosity.regina@pomazinemet.hu

Trajcsik Ildikó

pedagógiai asszisztens

 

Balogh Sándor

takarító, tornaterem

 

Istráb Zoltán

karbantartó

 

Katona Lászlóné

takarító, „A” és „B” épület

 

Balogh Sándorné

takarító  „C” épület

 

Petrás Jakab

kertész