2013.06.18.

Tankönyv 2013.

TISZTELT SZÜLŐK !

 TÁJÉKOZTATÁS A 2013. augusztusi TANKÖNYVVÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATBAN

 A 2013/2014-es tanévre a tankönyvcsomagok ára 

Osztály Tankönyvcsomag ára
1.o. új tanterv! 12.305,-Ft      minden gyermeknek ingyenes
2.o. 12.105,-Ft
3.o. 14.682,-Ft
4.o. 11.000,-Ft
5.o. új tanterv! 15.242,-Ft vagy  16.222,-Ft (erkölcstan)
6.o. 10.525,-Ft
7.o. 13.885,-Ft
8.o. 14.890,-Ft

1. „Ingyenesek”: Az állam normatív támogatásban részesíti a következő családokat:

a)      három vagy több gyermekes család,

b)      rendszeres nevelési kedvezményben részesülő család,

c)      a gyermek tartósan beteg,

d)     a gyermek sajátos nevelési igényű (SNI): testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, pszichés fejlődés zavarok, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus, kóros aktivitászavarban szenved.

 A normatív támogatásban részesülő családok számára akkor lesz ingyenes a tankönyvcsomag, ha a tankönyvvásárláskor a normatív támogatást igazoló ÉRVÉNYES hivatalos irattal rendelkeznek!!!

 Iskolánk az ingyenes tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő kölcsönzéssel oldja meg. A több éven át is használható tartós tankönyveket az iskolai könyvtár bocsátja rendelkezésre úgy, hogy tanév végén megkímélt állapotban, rongálás nélkül kell őket visszaadni. A munkatankönyvekre, feladatlapokra ez nem vonatkozik, ezekből saját példányt kapnak a jogosultak.

   2. Fizetős családok: A többi (normatív támogatásban nem részesülő) családnak a tankönyveket ki kell fizetni.

 Ez évtől megváltozott a tankönyvrendelés rendszere.

 2013. június 15. után a fizetős diákok szüleinek csekket fognak küldeni a lakcímükre, ill. ha van, számlázási címükre. Ahhoz, hogy a csekken szereplő adatok pontosak legyenek, kérjük, jelezzék, ha adataikban bármilyen változás történt, ill. ha történni fog!

2013. augusztus végén a szülőnek be kell mutatni a fizetési csekk bizonylatát, hogy átvehesse a tankönyvcsomagot.

 A tankönyvcsomagok kiosztásának időpontjáról később tudunk felvilágosítást adni!

 Pomáz, 2013. június 14.                           Német Nemzetiségi Általános Iskola Vezetősége