2012.02.09.

Beköszöntő 2017

Megújulóban a német iskola

A Pomázi Német Nemzetiségi Általános iskola intézményvezetőjeként szeretettel köszöntöm Önöket weboldalunkon. Engedjék meg, hogy bemutassam Önöknek intézményünket!

Mivel 20 éve pomázi lakos vagyok és azóta, ahogy a három gyermekem óvodába került, ebben az iskolában dolgozom, végigkísértem az intézmény sorsát. Pályázatom beadása előtt egyértelművé vált számomra, hogy az iskolának megújulásra van szüksége. Megvannak hagyományai, a mérföldkövek ki vannak jelölve, van jó cél és egy stabil, ütőképes csapat, de a célhoz vezető megfelelő út kiválasztásához változásokra van szükség. „Tradíció és innováció” címmel adtam be pályázatomat (a Dokumentumoknál olvasható), amiben megfogalmaztam egy nemzeti, nemzetiségi múlt- és hagyománytisztelő, de módszereiben modern és 21. századi iskola képét, ahol minden a gyerekek fejlődéséről szól. Örömmel tölt el, hogy a visszajelzések alapján nagyon sokan hozzám hasonlóan gondolkoznak.

Iskolánk legfontosabb küldetése a nemzetiségi hagyományok ápolása, illetve az ehhez kapcsolódó emelt szintű német nyelvoktatás.

Hétköznapjaink családias légkörben telnek. Nálunk mindenki ismer mindenkit, nyugalom és szeretet honol az épület falai között, és mindenki jól érzi magát. Véleményem szerint éppen ez a legfontosabb a tanulási folyamatban, mint minden emberi cselekvésben, hogy örömmel tegyük. Fontos az, hogy a gyerekek érezzék, az iskolában minden értük van, de ezért nekik is tenniük kell. Nemcsak jogaik vannak, hanem kötelességeik is. És nem csak nekik vannak jogaik, hanem a másik iskolapolgárnak is, legyen az diák, tanár, takarító néni.

Pedagógia hitvallásom mottójaként a Goethének tulajdonított sorokat szoktam idézni, minden tanítóra kiterjesztve: „Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel.“  Azaz két dolgot kell adnunk gyermekeinknek: gyökereket és szárnyakat. Egyfelől tanítsuk meg őket a nemzeti és a nemzetiségi múlt ismeretére és tiszteletére, hagyományaink ápolására, szerettessük meg velük szűkebb és tágabb hazájukat, biztosítsuk számukra a családi békét és a meghitt otthont. Másfelől fejlesszük kreativitásukat és önállóságukat, mutassuk meg nekik a tehetség kibontakoztatásának szépségét, teremtsük meg a lehetőségét annak, hogy megtalálják saját helyüket a világban, hogy megvalósítva álmaikat visszatérhessenek gyökereikhez. Ehhez a hagyományos módszerek mellett alkalmazzuk a modern, illetve alternatív pedagógia eszközeit is, mert ezek gyakran jobban megfelelnek a 21. század „Z-generációjának.” Kompetencia alapú oktatás, kooperatív technikák, tevékenység alapú élménypedagógia – foglalhatjuk össze a lényeges módszereket. Minden nap tegyünk egy kis darabkát ahhoz a mozaikképhez, amely megmutatja, milyen csodálatosan működik a világ.

Ehhez a megismeréshez elengedhetetlen a természettudományok hangsúlyos oktatása. A 2017/18-as tanévben felavatjuk Tesla-termünket, mellyel természettudományos oktatásunkat kívánjuk erősíteni. Felismertük, hogy egy modern iskolában fokozottan oda kell figyelni erre a területre. Az új szaktanterem megadja a gyerekeknek a felfedező tanulás örömét, lehetővé teszi, hogy szemléltetve, kipróbálva kerüljenek kapcsolatba a tudománnyal.

Informatika oktatásunkba szeretnék bevezetni az ECDL vizsga részterületei megszerzésének lehetőségét.

A használható tudás megszerzésé érdekében más területeket is bevonunk az oktatásba, iskolakertünkben veteményest alakítottunk ki, így tavasszal saláta és hagyma terem nálunk. Kemencét építtettünk, hogy végig követhessék, hogyan lesz a búzaszemből kenyér. A felső tagozatosok technika órán aktívan részt vesznek az iskola és az iskolakert karbantartási munkálataiban. Megtanulják ezzel a munka értékét és szépségét.

Célunk, hogy a nálunk szerzett tudással gyermekeinknek segítsünk eligazodni a világban. Iskolánk jellegéből adódóan különösen vonatkozik ez a nyelv oktatására. Szeretnénk, ha diákjaink közül a lehető legtöbben nemzetközi nyelvvizsgával kerülhetnének ki az iskolából. Kommunikáció orientáltság, hatékonyság, játékosság – a kulcsszavak. A német nyelv nagy előnye, hogy első idegen nyelvként olyan tudásra tehetnek szert tanulóink, ami után a második nyelv, általában az angol, szinte rájuk ragad, míg fordítva ez nem biztos, hogy így van.

Az innováció mellett azonban továbbra is nagy hangsúlyt helyezünk legfőbb küldetésünkre, a tradíciók ápolására karöltve kiemelt partnerünkkel, a Német Nemzetiségi Önkormányzattal.

Balog Ilona Katalin                                          Önéletrajz és intézményvezetői pályázat