2012.01.31.

Oktatás, nevelés

Célunk a magas színtű oktatató-nevelő munka, ezen belül

 

– az anyanyelvi kultúra, a matematikai gondolkodás, az idegennyelv-tanulás, valamint a művészetek iránti fogékonyság fejlesztése

– a tanuláshoz való pozitív viszony kialakítása;

– motiváció fokozása,

– az egészséges életmódra nevelés;

– a helyes viselkedési szokások megismertetése, gyakoroltatása;

– az egyes gyerekek közösségben történő fejlesztése az egyéni tulajdonságok és eltérő képességek figyelembevételével,

– változatos munkaformák

– differenciált oktatás,

– egyéni fejlesztés