2017.09.21.

Napsugár Alapítvány

Napsugár Alapítvány

a Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola Alapítványa

A pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógusai és szülői közössége a gyermekek jobb ellátása érdekében 1991-ben hozta létre a “Napsugár  a Német Nemzetiségi Általános Iskola Alapítványa” nevű alapítványt.

A Napsugár Alapítvány célja az iskolában folyó nevelés és oktatás, a tanulók képességei sokoldalú fejlesztésének támogatása, az eredményes tanulás anyagi feltételeinek megteremtése, közösségi rendezvények támogatása és a nemzeti hagyományok őrzése.  E célok elérése érdekében az alapítvány kiemelt céljai:

  1. Az iskola nevelő-oktató munkáját segítő anyagi-technikai fejlesztések támogatása, valamint az iskola könyvtárának folyamatos bővítése.
  2. Napközis és egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra jó minőségű foglalkozási anyagok beszerzése.
  3. A nyelvoktatást segítő eszközök beszerzése, és a nyelvtanulást segítő diákcsere-programok költségeihez támogatás biztosítása.
  4. Vetélkedők, tanulmányi-, sport- és egyéb versenynek díjainak, valamint hagyományőrző ünnepek költségeinek biztosítása.

Az alapítvány vezetését az  öt főből álló kuratóriumot látja el, melynek tagjai

Minárik Lívia, Gránic Judit, Kiss Piroska, Lévainé Németh Erika, Várkonyi Tímea

A bírósági végzés száma: 6.Pk.61.811/1991/43.

A jogerős végzés dátuma: 2013.október 4.

Számlaszáma – 10103874-54555443-00000009  

Adószám: 19179942-1-13

Jogerős végzés 2013.        Jogerős végzés kiegészítés 2013.

Éves beszámolók:  2013.     2014.     2015.     2016.