2012.02.02.

Arizóna szoba

Arizona Program

logo_euMindenki előtt ismeretes, hogy az oktatási intézményekben egyre szaporodnak a nevelési, fegyelmezési problémák. Ezek megoldása nagy kihívást jelent mindannyiunk számára, e konfliktushelyzeteket mindenki másképp próbálja megoldani, több-kevesebb sikerrel.

Iskolánk nevelőtestülete keresi az új megoldásokat, Kerékgyártó Éva közoktatási szakértő felhívta figyelmünket a pápai Weöres Sándor Általános Iskolában már hatékonyan működő Arizona Programra.

2012-ben az Európai Unió támogatásával, az NFÜ által meghirdetett TÁMOP 3.1.5 pedagógusok új szerepben képzés keretében kolléganőnk új képesítést szerzett “Szocioterápiás eljárások az iskolai agresszió kezelésére” szakon az Eszterházy Károly Főiskolán, Egerben. A képzés befejeztével elindítottuk a nevelési, fegyelmezési problémák, a konfliktushelyzetek kezelésére, az először 1994-ben Phoenixben bevezetett Arizona- programot, ami azóta széles körben elterjedt.

Mottói:     MÁSOK JOGAIT MINDIG TISZTELETBEN TARTOM.

MINDEN TANULÓNAK JOGA VAN A ZAVARTALAN TANULÁSHOZ.

MINDEN TANÁRNAK JOGA VAN A ZAVARTALAN TANÍTÁSHOZ.

A program lényege a következő:

  • A programban valamennyi résztvevő érdekeltté válik 3-4 alapszabály elfogadásában.
  • Amelyik tanuló ezeket az alapszabályokat megsérti, az osztálytermet el kell hagynia, és egy erre kialakított teremben felügyelet mellett szembesülnie kell szabálysértésével. Saját magának, természetesen, ha igényli, segítővel együtt kell megoldást találnia arra, hogy a viselkedésével ne sértse meg az alapszabályokat.
  • Mivel a problémát nem a tanórán kell rendezni, így a többi diák tanuláshoz való joga nem sérül, és a rendbontó diákot sem szégyenítjük meg az osztály előtt, sőt az órát tartó kollégát sem tesszük ki ennek a helyzetnek.

A program bevezetésétől reméljük, hogy a gyerekek önnevelő mechanizmusa jól fog működni. Az osztályokban kialakul a felelősségteljes gondolkodás a tanuláshoz való jogról, valamint a mások jogainak tiszteletben tartásáról.

Az Arizona szobák helye: „B” épületben a tanári szoba

Az adminisztrációs feladatok, dokumentálások a következő helyeken történnek: Arizona szoba, osztálynapló, ellenőrző könyv.

A segítő beszélgetések fokozatai:

  • minden Arizona szobában töltött idő után az őt küldő szaktanárt fel kell keresnie és esetmegbeszélést tartani
  • 3. alkalom után segítő beszélgetés részt vesz rajta az osztályfőnök és egy másik pedagógus is javasoljuk, hogy az alsó tagozatos tanítónő
  • 6. alkalom után az előző pontban megjelölt személyek mellett a szülők és az igazgató részvételével
  • 9. alkalom után csatlakozik egy konfliktuskezelő szakember is
  • 12. alkalom csatlakozik a nevelési tanácsadó szakembere
  • 15. alkalom csatlakozik a Rendőrség Ifjúságvédelmi Osztályának képviselője