2014.03.18.

2014. márciusi programok

Jutalomkirándulás az Elevenpark játszóházba

Két éve vezettük be a német suliban az Arizona-programot, melynek célja a magatartási problémák kezelése, a tanítási órák védelme, annak tudatosítása a gyerekekben, hogy az iskolába azért érkeznek, hogy tanuljanak. A fegyelmezetlenség következményekkel jár, a legjobbak viszont jutalomban részesülnek.

Az új módszer bevezetése óta tanév elején versengés indul az osztályok között, melyikben lesz a legkevesebb feljegyzett magatartási probléma. A tét vonzó: a tavalyi nyertes egy kirándulást nyert, amit az osztály tanulóinak közös kívánsága szerint tölthetett.  Akkor egy Szurdok-völgyi szalonnasütés mellett tette le voksát a 7. osztály. Idén még izgalmasabb lett a verseny, hisz az iskola kapott egy lehetőséget az Elevenpark játszóházban való játékos nap eltöltésére. A diákönkormányzat a tantestülettel egyetértésben úgy döntött, kapják ezt meg jutalomként a legjobbak, az Arizona-program nyertesei, illetve a kitűnő és jeles tanulók.

szalagA március hetedikét ennek tudatában hetek óta izgalommal várták kisebbek, nagyobbak.  A 8. és a 2. osztály teljes létszámban, a többi osztályból 3-4 tanuló szállhatott fel a buszra. Az Elevenpark egy olyan játszóház, amely tökéletesen alkalmas arra, hogy egy gyerek kitombolja magát. Mindent kipróbáltunk, mindenki megtalálta kedvencét. Ugrálóvárak, mászókák, csúszdák, utánfutós biciklik és még sok más játék gondoskodott arról, hogy elrepüljön az idő, kicsi és nagy egyaránt jól érezze magát.

A hazafelé úton boldogan fogalmazták meg a gyerekek, hogy jónak lenni jó a német suliban!

Március 15-i akadályverseny a Német Iskolában

Nemzeti ünnepünkről rendhagyó módon emlékeztünk meg ebben az évben a német suliban. Koncz Dezsőné Ági néni különleges akadályversenyt állított össze, történelmi helyszínekkel, izgalmas feladatokkal.

10 helyszínen várták a pedagógusok a menetlevéllel érkező osztályokat. A helyszínekkel és feladatokkal a gyerekek felelevenítették az eseményeket, de közben aktívan közreműködtek, így a játékos tevékenységek által mélyebben bevésődtek az információk. A Pilvax kávéházban 48-as totót töltöttek ki, Landerer nyomdájában kiegészítették a 12 pontot. A Nemzeti Színházban „most mutasd meg” játékkal az ünneppel kapcsolatos fogalmakat kellett elmutogatni, a Nemzeti Múzeumban a Nemzeti dalt szavalták el. A Városházán nemzeti színű zászlót és kokárdát készítettek, a Lánchídon a forradalommal kapcsolatos mondatokat állítottak össze. Titkosírás segítségével ki kellett szabadítani Táncsics Mihályt börtönéből, a pákozdi csatatéren kislabdadobás és forradalmi dalok éneklése várt a gyerekekre, majd Világosnál váltóverseny jelleggel adott helyre kellett letenni a „fegyvereket”.

A pomázi németek kitelepítésére emlékeztünk 

68 éve annak, hogy a háború után egy igazságtalan döntés eredményeképpen 1032 német származású pomázi lakosnak, az akkori lakosság mintegy 20%-ának, el kellett hagynia otthonát. A Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskolában minden évben megemlékezünk erről a szomorú eseményről. Fontosnak tartjuk a történteket úgy feleleveníteni, hogy a gyerekek megértsék, és mélyen átérezzék a helyzetüket azoknak, akiket ez az igazságtalanság személyesen érintett, akármelyik oldalon élték meg az eseményeket.

márc_15Törekszünk arra, hogy minden évben egyedi, az eseményeket más-más aspektusból megközelítő legyen a megemlékezés. Idén egy olyan emlékműsort valósítottunk meg Polyák Mária tanárnő szervezésében, melyben iskolánk csaknem minden tanulója részt vett.

Az emlékműsor célja az egykori magyar és német lakosság békés együttélésének bemutatása volt. A gyerekeknek tudniuk kell azt, hogy a lakosság egy része németül beszélt, német dalokat énekelt, németül álmodott, a másik magyarul, (mások másképp), de azért elfogadták egymást, békében éltek egymás mellett.

Elhangzottak német és magyar gyerekdalok, körjátékok, versek, imádságok. A legnagyobbak rámutattak arra, hogy mindegy, melyik néphez tartozunk, az együttélésnek vannak olyan örök érvényű, és mindenkire vonatkozó alapszabályai, melyek mindettől függetlenek. Mik ezek?

Őriznünk kell szüleink, nagyszüleink őseink hagyományait, anyanyelvünket és hitünket!

Bár más-más nyelven beszélünk, együvé tartozunk!

Becsüljük meg a másikat, hisz egy országban élünk!

Szép és jó, ha együtt ünnepelünk, együtt vagyunk! Karácsony, húsvét, templombúcsúk, kirándulások, baráti körök, szerelmek… mennyi minden összeköt minket!

A műsorban elhangzott gondolatok a jelenkorban is aktuálisak, nem veszítenek értékükből és érvényességükből, mindenki számára megszívlelendő üzenet hordoznak.

A megemlékezésen Szlávikné Katona Mária, a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke mondott beszédet, jelen volt Sztrányainé Dr. Striegler Rosemarie, a Pomázi Német Kulturális Egyesület elnöke és tagjai, Vicsi László polgármester úr, a pomázi oktatási intézmények vezetői, valamint a kitelepített német lakosság hozzátartozói és más vendégek.

Köszönetet mondunk a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a műsorhoz nyújtott anyagi segítségéért.